Η παροιμία: ‘κάθε εμπόδιο και καλό’ ταιριάζει απόλυτα στην πληρωμή των διδακτικών βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου (δηλαδή από το Φορολογούμενο) από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Θα στοιχίσουν περίπου α 2,5 εκατομμύρια ΕΥΡΩ (βλ. δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Δημητρίου).

Προτείνουμε μια πολύ απλή οικολογική λύση επί του θέματος, η οποία ταιριάζει επίσης με την παροιμία ‘με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια’ και με την προσέγγιση της Οικολογικής Φιλοσοφίας ‘ο Ρυπαίνων πληρώνει’ προτείνουμε όπως:

  1.  Όλα τα εκπαιδευτικά βιβλία να χρησιμοποιούνται πολλές φορές. Ο μαθητής της 1ης τάξης Δημοτικού θα προσέχει το βιβλίο του και θα το παραδίδει ανέπαφο στο τέλος της Σχολικής περιόδου, ούτως ώστε τα παιδιά της επόμενης χρονιάς να μπορούν να τα χρησιμοποιούν με ευχαρίστηση. Ο ίδιος μαθητής θα παραλάβει τα σχολικά διδακτικά βιβλία από τον μαθητής της 2ης Τάξης Δημοτικού
  2. Ο οποιοσδήποτε μαθητής απολέσει ή/και καταστρέψει το διδακτικό του βιβλίο, θα πρέπει να το αγοράζει ο ίδιος (δηλαδή οι γονείς του)

Επομένως από τη μια πλευρά εξοικονομούνται τα 2,5 εκατομμύρια από το Φορολογούμενο και από την άλλη πλευρά προστατεύεται το Περιβάλλον. Και τα παιδιά, τα οποία παραδίδουν ανέπαφα τα βιβλία στους συμμαθητές τους να έχουν και ένα μικρό κίνητρο από την κάθε Διεύθυνση του Σχολείου.

Το Κίνημα Ανεξαρτήτων Πολιτών ‘ΖΥΓΟΣ’ στηρίζει τις παραδοσιακές μας συνήθειες. Ας θυμηθούμε λοιπόν, όταν είμαστε και εμείς μαθητές στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο… ‘Δανειζόμαστε’ τότε τα βιβλία μας από τις προηγούμενες γενιές. Αυτή η πράξη είχε να κάνει με την Φιλοσοφία της Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

Κίνημα Ανεξαρτήτων Πολιτών

‘ΖΥΓΟΣ’