ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΗΣ ΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Σε μία προσπάθεια εξακρίβωσης των αντιλήψεων της κυπριακής κοινωνίας σε σχέση με τη διαφθορά, 1512 Κύπριοι πολίτες συμμετείχαν μεταξύ Νοέμβριου 2010 και Φεβρουαρίου 2011 σε έρευνα για το επίπεδο της διαφθοράς στη Κύπρο. Υπεύθυνη για την έρευνα ήταν η Δρ. Μαρία-Κραμβιά Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος του Προσωρινού Συμβουλίου για την Διαφάνεια- Κύπρος. Το δείγμα αποτελείτο από 52% άντρες και 48% γυναίκες, κάλυψε ηλικιακές ομάδες από 18 ετών μέχρι συνταξιούχους, 50% εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και 21% στο δημόσιο, 23% δεν εργάζονται, ενώ 6% εργάζονται σε ημικρατικούς οργανισμούς. Τέλος, 39% είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, 37% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 24% κάτοχοι μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η διαφθορά στην Κύπρο θεωρείται από την μέγιστη πλειοψηφία (70%) ως ένα μείζονα πρόβλημα και ότι πάσχουν από διαφθορά εθνικά ιδρύματα/θεσμοί (60%) και η τοπική αυτοδιοίκηση (57%). Η μέγιστη πλειοψηφία (92%) των ερωτηθέντων θεωρεί μέλη της αστυνομίας διεφθαρμένα, 90% τους πολιτικούς σε εθνικό επίπεδο και τους κρατικούς λειτουργούς που αναθέτουν δημόσιες προσφορές και (88%) την επαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, σχεδόν 4 στους 10 δεν θεωρούν διαφθορά την ανταμοιβή με ποσό χρημάτων ή άλλο αντάλλαγμα για απόκτηση πτυχίου ή άλλου ακαδημαϊκού προσόντος ή απόκτηση άδειας οδήγησης. Επίσης 37% δεν θεωρούν διαφθορά την ανταμοιβή με ποσό χρημάτων ή άλλο αντάλλαγμα για μεσολάβηση ή διευκόλυνση ή ανάθεση ενός έργου ή μιας υπηρεσίας σε τρίτους. Ενώ 63% θεωρούν διαφθορά την χρησιμοποίηση ‘μέσου’ για πρόσληψη στο δημόσιο.

Γενεσιουργοί παράγοντες για την διαφθορά θεωρούνται: η αναξιοκρατία και το ρουσφέτι που χαρακτηρίζει τους διορισμούς στην δημόσια υπηρεσία (69%), το ότι οι πολιτικοί δεν κάνουν αρκετά για την καταπολέμηση της (67%), πολύ λίγοι διεφθαρμένοι καταδικάζονται και σε αυτούς επιβάλλονται ήπιες ποινές (67%), οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν εφαρμόζουν τον νόμο (61%) και, επίσης, υπάρχουν ‘στενοί δεσμοί’ μεταξύ επιχειρηματιών και πολιτικών (58%). Όσο αφορά την ευθύνη για την καταπολέμηση/αποτροπή της διαφθοράς, 75% πιστεύει ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, 67% της αστυνομίας, 58% της Εισαγγελίας και των Δικαστών και, τέλος, 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαισιόδοξοι πάντως φαίνονται οι μισοί αφού 50% θεωρούν την διαφθορά αναπόφευκτη.

Συγκρίνοντας τα πορίσματα της έρευνας με την Ελλάδα και ανατρέξουμε στο ευρωβαρόμετρο για τη διαφθορά του 2009 διαπιστώνουμε ότι η σημερινή κυπριακή κοινωνία έχει πολλές παρόμοιες αντιλήψεις για την διαφθορά με την ελληνική κοινωνία και τα πορίσματα είναι ελαφρώς χειρότερα από αυτά του Ευρωβαρομέτρου το 2009. Το γεγονός ότι τα ποσοστά για την διαφθορά είναι πιο ψηλά από εκείνα του ευρωβαρομέτρου του 2009 συνάδει με το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υποβαθμιστεί κατά μια θέση από την Διεθνή Διαφάνεια στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς 2010.

Τα πορίσματα θα παρουσιαστούν σε Συνέδριο κατά της Διαφθοράς στις 11 Μαρτίου 2011, στο ξενοδοχείο Αμαθούς, στη Λεμεσό στις 4.00. Θα μιλήσουν εκτός από την Καθ. Κραμβιά- Καπαρδή, ο νομικός Ηλίας Στεφάνου, ο Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Λάζαρος Λαζάρου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συμβούλιο και ο κ. Peter Wilkinson αντιπρόσωπος της Διεθνoύς Διαφάνειας. Το συνέδριο οργανώνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στηρίζει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και η Διαφάνεια-Κύπρος.

 Eρευνα ΤΕΠΑΚ | Sigma Live