Υποστηρίξτε το κίνημα μας με το να γίνετε ένα από τα ενεργά μέλη ή ακόμη και ιδρυτικό στέλεχος.

Ετήσια συνδρομή μέλους 25  Ευρώ ( με την πληρωμή θα σας σταλεί η επίσημη φανέλα του Ζυγού )

Μπορείτε να πληρώσετε την συνδρομή σας

1.Με μεταφορά στο λογαριασμό
Κάννας Ιωάννης & Δημήτρης Λόρδος  δια ΖΥΓΟΝ ΚΑΠ
Τράπεζα Κύπρου αρ. Λογ/σμου 0126-01-022026
2. Η στείλετε επιταγή στο όνομα
Κάννας Ιωάννης & Δημήτρης Λόρδος  δια ΖΥΓΟΝ ΚΑΠ
Στην διεύθυνση
KANNAΣ ΔΙΑ ΖΥΓΟ ΚΑΠ
ΤΑΧ. ΚΙΒ. 21694
1512
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Email*
Password*
Password (again)*
Oνοματεπώνυμο*
Διεύθυνση*
Τ. κ.*
Πόλη*
ΗΜΕΡ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Τηλέφωνο
K. Τηλέφωνο
Υποστηρίζω*

Αν θέλετε να ενταχτείτε στα ιδρυτικά στελέχη παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω
Πανεπιστήμιο
Εξειδικευμένες Γνώσεις ή Εμπειρίες
Ανήκατε ποτέ σε άλλο Κόμμα
Πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε στον Ζυγό και πιες μέρες


I have already completed the registration form, but did not receive an email, can you please re-send it Click Here