Πρωταρχικός μας στόχος θα είναι η προώθηση της άμεσης εφαρμογής ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας.  Οι συνεχείς χρονοτριβές, η αναποφασιστικότητα και η έλλειψη στοχευμένης αντιμετώπισης του θέματος μας έχουν εκθέσει, όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και σε κρατικό επίπεδο.  Η ικανότητα μας για σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλων έργων, τίθεται εν αμφιβόλω.  Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι ένα γενικό σχέδιο υγείας είναι απαραίτητο.

  1. Η σαφής διάσπαση του τομέα της υγείας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό, δεν βοηθά στην ολιστική αντιμετώπιση της δημόσιας υγείας, τον αποτελεσματικό συντονισμό και στην ενιαία χάραξη στρατηγικής.  Γίνονται αχρείαστες σπατάλες σε πολύτιμο συνάλλαγμα (π.χ. ακριβός εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται παραγωγικά –CT, MRI, κ.α) και η αξιοποίηση των πόρων είναι χαμηλή.  Είμαστε όλοι μάρτυρες των μεγάλων ουρών αναμονής και του χαμηλού επιπέδου φροντίδας στα δημόσια νοσηλευτήρια.
  2. Το κόστος θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα ανέβηκε σε δυσθεώρητα ύψη και είναι εκτός των δυνατοτήτων της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας.  Το κόστος θα συνεχίσει αυξανόμενο λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της ανεπάρκειας των νοσηλευτηρίων του δημόσιου τομέα και επομένως της μείωσης του ανταγωνισμού που έχει ο ιδιωτικός τομέας.
  3. Εμπειρογνώμονες έχουν υπολογίσει, ότι η μη εφαρμογή ΓΕΣΥ θα μας στοιχίσει σχεδόν 1 δισεκ. ευρώ για τα επόμενα 9 χρόνια ή 110 εκ. ετησίως.  Αυτό είναι και το κόστος της ανικανότητας μας.
  4. Ο ρόλος του Υπουργείου Υγείας, όπως είναι σήμερα, παρουσιάζει στρεβλώσεις.  Το Υπ. Υγείας είναι και παροχέας υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα έχει την ευθύνη του ελέγχου αυτών που παρέχουν τις υπηρεςίες υγείας.  Αυτό αποτελεί καταφανή σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να αλλάξει το συντομότερο.  Ο ιατρικός έλεγχος (Medical Audit) είναι ανύπαρκτος, σε αντίθεση με όλα τα άλλα κράτη-μέλη, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να νοιώθουν εκτεθειμένοι και ανυπεράσπιστοι ενώ οι παροχείς υπηρεσιών υγείας να είναι στο απυρόβλητο και χωρίς να έχουν κίνητρα βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Δράσεις

  1. Θα πρέπει η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να επαναβεβαιώσουν, με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι εξακολουθούν να έχουν σαν στόχο τους την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.  Πιστεύουμε ότι, η νυν κυβέρνηση έχει σιωπηλά παραχώσει τις προσπάθειες για την υλοποίηση αυτού του έργου με την τεράστια κοινωνική σημασία.
  2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να διορίσει με σύμβαση άτομο στο Υπουργείο Υγείας, με αναγνωρισμένες ικανότητες και πείρα τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, με εξουσίες τουλάχιστο Γενικού Διευθυντή, του οποίου μοναδικό καθήκον θα είναι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών.  Το άτομο αυτό θα ενημερώνει τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών αλλά θα λογοδοτεί μόνο στον Πρόεδρο.  Θα του δοθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα στη βάση των οποίων θα κρίνεται και θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο των ομάδων εργασίας που θα λειτουργήσουν.
  3. Μεγάλες επενδύσεις και χρονοβόρες διαδικασίες θα πρέπει να παρακαμφθούν με σύγχρονες λύσεις.  Για παράδειγμα, (α)  το κόστος της εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος δυνατόν να πληρώνεται από τέλη χρήσης όταν το ΓΕΣΥ θα λειτουργήσει, (β) η αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσοκομείων μπορεί να περιμένει και στο μεταξύ διάστημα να διορθωθούν οι οργανωτικές στρεβλώσεις των Νοσοκομείων και να δοθούν κίνητρα και αντικίνητρα στο προσωπικό, (γ) είναι δυνατή η εφαρμογή του ΓΕΣΥ κατά στάδια, π.χ. να ξεκινήσει με την πρωτοβάθμια περίθαλψη.
  4. Να εντατικοποιηθεί τόσο ο κοινωνικός διάλογος, ώστε το κοινό να γνωρίζει περισσότερα για το ΓΕΣΥ, όσο και οι διαπραγματεύσεις με τους παρόχους (ιατρούς, φαρμακοποιούς, κ.α.) οι οποίοι γνωρίζουμε ότι είναι επιδεκτικοί σε συμφωνία.