Γενικό Τμήμα » Διάφορα » Τι είναι Ενεργός Πολίτης


Started by k.ioannou25@gmail.com Jun 22 2011, 11:08
k.ioannou25@gmail.com
Posts: 1
Jun 22 2011, 11:08
Ο ενεργός πολίτης είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία.

Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός που:

• Είναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του
Φροντίζει για την υγεία & ευεξία του, την προσωπική του ευημερία και ανάπτυξη.
• Ενημερώνεται για τα κοινά
Αναζητά πληροφορίες, φιλτράρει την είδηση. Συμμετέχει στο χώρο της δημόσιας συζήτησης με παραδοσιακούς ή σύγχρονους τρόπους, διαμορφώνει κριτική σκέψη και παίρνει θέση.
• Προστατεύει το περιβάλλον
Ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: δεν ρυπαίνει, υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο, την εξοικονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση του νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή το ποδήλατο.
• Διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο χώρο
Επιδιώκει τη δημόσια έκφραση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων του, τη δημιουργία υποδομών στη γειτονιά του και στη χώρα του, τη διατήρηση ελεύθερων χώρων, την προστασία του πράσινου στους κοινόχρηστους χώρους και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
• Σέβεται τη διαφορετικότητα
Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθά τους συμπολίτες του, τηρεί τους κανόνες που θεσπίζονται για τη διευκόλυνσή τους και είναι ανοιχτός απέναντι στους μετανάστες της πόλης, διεκδικώντας την κοινωνική ένταξή τους.
• Ενεργεί
Παρατηρεί τι συμβαίνει στην κοινωνία και παρεμβαίνει, σε συνεργασία με συμπολίτες του, όταν διαπιστώνει παρανομίες δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων.

http://www.qualitynet.gr/profile.asp?ITMID=62119&LANG=GR

Μια ενδιαφέρον ιστοσελίδα με αρκετά καλά στοιχεία και ιδέες.

Κατά την άποψη μου χρειάζεται να προωθηθεί η έννοια του ενεργού πολίτη και να γίνει σωστή επιμόρφωση.