1. 1. Στήριξη των πατροπαράδοτων αρχών που μας παρέδωσαν οι πατεράδες μας, όπως ο πατριωτισμός, η αγάπη για την οικογένεια, η φιλοτιμία, η φιλοξενία, ή εργατικότητα και η αλληλεγγύη.

2. Χρηστή Διοίκηση, Ανάπτυξη, Ανιδιοτέλεια και Διαφάνεια σε όλες τις υποθέσεις του κράτους

3. Εφαρμογή της κοινής λογικής και γνώσεων των τεχνοκρατών για την γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας.

4. Επιδίωξη της προσφοράς του καλού στο σύνολο του Κυπριακού Λαού και όχι σε μεμονωμένες ομάδες πολιτών.

5. Καταπολέμηση του ρουσφετιού, των καταχρήσεων και της διαφθοράς.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ ΕΙΝΑΙ

1. Η πληροφόρηση των πολιτών της Κύπρου για τo Kυπριακό πρόβλημα και τον καλύτερο δυνατό τρόπο χειρισμού του, την αδυναμία στην επίλυση του απο το πολιτικό μας κατεστημένο και την ανάγκη αλλαγής πορείας.

2. Η επιλογή και προώθηση μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες ανεξάρτητων πολιτών για την εκλογή τους στην Βουλή με κύριο στόχο την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου στην Εκτελεστική Εξουσία.

3. Η εργοδότηση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού όλων των κλάδων υπό την διεύθυνση εξαίρετων τεχνοκρατών.

4. Η ενδελεχής μελέτη όλων των προβλημάτων της κοινωνίας μας για να εξευρεθούν οι καλύτερες λύσεις, σε συνεργασία με κρατικούς και άλλους οργανισμούς.

5. Η πλήρης ενημέρωση των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων για τα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας και των καλύτερων τρόπων επίλυσης τους με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.

6. Η άμεση και στενή συνεργασία με τους Βουλευτές του Κινήματος στην προετοιμασία και υποβολή στη Βουλή των σχετικών νομοσχεδίων

7. Ο συστηματικός έλεγχος των υπηρεσιών του κράτους για την αποτροπή ή και αποκάλυψη φαινομένων ρουσφετιού και καταχρήσεων.

8. Η ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες.